Rebranding Pixelimo.cz

Reklama Ústí nad Labem

Kovářova kobyla občas chodívá bosa. Tak tomu bylo i v našem případě, proto jsme se rozhodli navrnout si nové logo, vizuální identitu a web. Jak to celé probíhalo?

Jak má nové logo vypadat?

Jako hlavní požadavky na novou identitu jsme si stanovili jednoduchost, čitelnosti a originalitu. Nechtěli jsme se striktně držet akutálních trendů, hledali jsme kvalitní formu, která bude relevantní i za několik let. Logo musí být natolik jednoduché, aby bylo snadno zapamatovatelné a čitelné i z větší vzdálenosti.

Jeden ze slavných citátů Antoina de Saint-Exupéry říká, že „dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.“

Jak to dopadlo?

Logo vychází logicky z názvu našeho studia - Pixelimo. Pixel představuje základní jednotku digitální grafiky, jeden svítící bod na monitoru či displeji. Drtivá většina naší práce vzniká v digitálním světě. Výsledkem pak bývá změt pixelů, která se buď může odeslat k tisku nebo třeba zůstane viset na webu. Proto je naše nové logo vyvedeno jako jeden pixel (čtverec) na pozadí textu Pixelimo.

Pro typo byl zvolen tučný bezpatkový font z rodiny Montserrat s jemnou úpravou interpunkčních znaků. Užita je černá barva textu na bílém pozadí. Vše podléhá maximální jednoduchosti a rozpoznatelnosti. Doplňkovou barvou byla zvolena tyrkysová zelená pro svou jedinečnost a výraznost. Podle průzkumu na blogu Síla webu (odkaz) dokonce žádná ze zkoumaných agentur takovou barvu nepoužívá. Skutečná jedinečnost. :)

Jak to celé zapadá?

Skutečností je, že logo nikdy nestojí samo o sobě - vždy je součástí širší identity společnosti, identity vizuální. Musí zapadnout do celkového konceptu, vytvořit jednotný styl a působit skvěle i na vizitkách, tiskovinách, webu a nebo kdekoliv jinde.

Reklamní studio Pixelimo Ústí nad Labem Reklamní studio Pixelimo Ústí nad Labem